TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

VNM: Đề nghị chấp thuận gia hạn công bố Báo cáo tài chính các quý năm 2017 (Nguồn: HSX)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã nhận được công văn số 537/CV-CTS.TC/2017 của CTCP Sữa Việt Nam (MCK: VNM) đề nghị chấp thuận gia hạn công bố Báo cáo tài chính các quý năm 2017 như sau: thời gian công bố thông tin báo cáo tài chính của các quý trong năm 2017 là không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Lý do: Vì Vinamilk có nhiều đơn vị hạch toán phụ thuộc và độc lập, trong đó, có đơn vị ở Mỹ, New Zealand và Campuchia nên việc lập báo cáo tài chính riêng và hợp nhất và công bố thông tin trong 20 ngày là rất khó khăn và khó thực hiện. Căn cứ quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đề nghị xin gia hạn CBTT BCTC hàng Quý của CTCP Sữa Việt Nam phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và CTCP Sữa Việt Nam phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo