TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

VOS: Gia hạn thời gian nộp BCTC quý, soát xét bán niên và kiểm toán năm 2017 (Nguồn: HSX)

Căn cứ những quy định mới về Công bố thông tin BCTC tại thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (mã chứng khoán: VOS) đã gửi công văn số 32/VOSCO-KHĐT ngày 11/01/2017 đến SGDCK TP.HCM vào ngày 11/01/2017 về việc gia hạn thời gian công bố BCTC niên độ tài chính năm 2017 như sau: –         BCTC quý: 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý; –         BCTC soát xét bán niên: 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm; –         BCTC năm đã được kiểm toán: 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Lý do : Do Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam có vốn điều lệ 1.400 tỷ đồng, có 03 công ty con và 06 chi nhánh, trong đó các chi nhánh có trụ sở nằm tại nhiều thành phố như: Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hà Nội, Cần Thơ… Các công ty con của Vosco hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như sơn dầu, kho bãi, nước ngọt, dịch vụ hàng hải, đại lý, môi giới… Theo đó, việc lập BCTC, tổng hợp các thông tin tài chính để lập BCTC hợp nhất từ các đơn vị là khá phức tạp và cần nhiều thời gian. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 8 và Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về  công bố thông tin trên thị  trường chứng khoán thì UBCKNN sẽ xem xét việc gia hạn công bố thông tin của công ty. Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo