TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

VPC: Ngày hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển năng lượng Việt Nam
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
– Mã chứng khoán: VPC
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
– Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch: 5.625.000 cổ phiếu (Năm triệu sáu trăm hai mươi lăm nghìn cổ phiếu)
– Giá trị cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch (theo mệnh giá): 56.250.000.000 đồng(Năm mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng)
– Lý do hủy: Hủy tự nguyện để chuyển sang niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQHĐQT/2012 ngày 24/5/2012 của CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.
– Ngày hủy đăng ký giao dịch: 13/6/2012
– Ngày giao dịch cuối cùng tại Thị trường UPCoM: 12/6/2012

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo