TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

VSI: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Đầu tư và Xây Dựng Cấp thoát nước (Waseco) tại CTCP Đầu tư và Phát triển nhà Địa Lợi (Nguồn: HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Đầu tư và Xây Dựng Cấp thoát nước (Waseco) tại CTCP Đầu tư và Phát triển nhà Địa Lợi như sau:

attached

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo