TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

VSP: Chấp thuận cho CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

– Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
– Mã chứng khoán:   VSP
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
– Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 38.084.489 cổ phiếu
– Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 380.844.890.000 đồng

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo