TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

VSP: Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
– Mã chứng khoán:  VSP
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
– Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch:  38.084.489 cổ phiếu
– Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 380.844.890.000 đồng
– Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Sáu, ngày 6/7/2012
– Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 2.000 đồng/cổ phiếu.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo