TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

VTI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2012
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/09/2012
3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012
– Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian dự kiến họp: Dự kiến từ ngày 20/09/2012 đến 10/10/2012
– Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu Dệt may – Số 20, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội
– Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo