TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin thị trường

WSB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2012
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2012
3. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2011:
– Tỷ lệ thực hiện: 7% mệnh giá (tương đương 700 đồng/cổ phiếu)
– Thời gian thực hiện: 24/07/2012
– Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây từ ngày 24/07/2012 và xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc), CMND, Giấy giới thiệu (nếu là Công ty). Nếu cổ đông yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc đơn vị thì gửi về phòng Kế toán Công ty.
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Tin mới

FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 17/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:58)

attached

FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/03/2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 14:57)

attached

SC5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:57)

attached

TDG: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:55)

attached

SCS: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nguồn: HSX) (18/03/2019 13:53)

attached
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo