TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin tức trái phiếu

WSS: Thông báo ngày chốt danh sách trả lãi Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Vua Nệm lần thứ 12

Thông báo ngày chốt danh sách trả lãi

Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Vua Nệm

Mã trái phiếu VNJCH2123001 – Kỳ thanh toán lãi thứ mười hai

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall xin thông báo đến các Trái chủ về việc chốt danh sách để thanh toán lãi Trái phiếu như sau:

  1. Thông tin Trái Phiếu

– Tổ chức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VUA NỆM

– Mã Trái phiếu:

VNJCH2123001

– Kỳ hạn:

2 năm

– Ngày phát hành:

20/11/2021

– Ngày đáo hạn:

20/11/2023

  1. Thông tin về việc chốt danh sách Chủ sở hữu Trái Phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Vua Nệm như sau: 

– Ngày chốt danh sách:

10/11/2022

– Mục đích chốt danh sách:

Thanh toán lãi Trái phiếu của Kỳ thanh toán lãi thứ mười hai

– Lãi suất áp dụng:

12%/năm

– Ngày thanh toán lãi:

21/11/2022

Trân trọng thông báo.

Tin mới

WSS: Công bố Nghị quyết NSHTP và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản Trái phiếu VNJCH2123001 (31/10/2023 16:29)

WSS: Thông báo ngày chốt danh sách trả lãi Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Vua Nệm lần thứ 23 (05/10/2023 14:59)

WSS: Thông báo Ngày Chốt Danh Sách Lấy ý Kiến NSHTP Bằng Văn Bản Trái phiếu VNJCH2123001 (03/10/2023 16:50)

WSS: Thông báo ngày chốt danh sách trả lãi Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam lần thứ hai mươi (15/09/2023 16:29)

WSS: Thông báo ngày chốt danh sách trả lãi Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Vua Nệm lần thứ 22 (05/09/2023 08:40)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo