TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin WSS

WSS: Thông báo về việc tạm ngừng giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

 wss

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2017 

 

THÔNG BÁO

(V/v Tạm ngừng giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh)

 

 

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

 

Vào ngày giao dịch 22/01/201/, lúc 14 giờ 31 phút trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa đã xảy ra sự cố kỹ thuật đối với hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TP, Hồ Chí Minh.

Căn cứ công văn số 131/SGDHCM-TV và số 133/SGDHCM-TV ngày 22/01/2018, Sở Giao Dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh thông báo:

–  Thực hiện tạm ngừng giao dịch từ đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ngày 22/01/2018;

–  Giá đóng cửa của chứng khoán ngày 22/01/2018 sẽ là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày;

–  Được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngừng giao dịch ngày 23/01/2018;

–  Hoạt động giao dịch sẽ được tiếp tục trở lại ngay sau khi sự cố được khắc phục và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sẽ thông báo đến các Nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS) xin được thông báo đến Quý Khách hàng.

Trân trọng!.

attached

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (16/04/2024 13:52)

WSS: Cảnh báo bảo mật thông tin (28/03/2024 16:16)

WSS: Thông báo Nghỉ tết Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (01/02/2024 10:49)

WSS: Thông báo lịch nghỉ lễ Tết dương lịch năm 2024 (29/12/2023 14:38)

WSS: Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2023 (29/08/2023 17:16)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo