TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

Chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
– Số lượng chứng khoán niêm yết: 8.892.733 cổ phiếu (Tám triệu tám trăm chín mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi ba cổ phiếu)
– Giá trị chứng khoán niêm yết: 88.892.733.000 đồng (Tám mươi tám tám tỷ chín trăm hai bảy triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng).

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo