TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG

 

 Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-ĐTKDV ngày 22/02/2023 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo như sau:

 

 1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương.

–  Địa chỉ: 91 Thích Quảng Đức, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

–  Số điện thoại: (027) 4382 1983                   Số fax: (027) 4382 1983

 1. Ngành nghề kinh doanh : Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ; Bán buôn đồ uống; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
 2. Vốn điều lệ công ty (VĐL) :100.000.000.000 đồng.
 3. Vốn sở hữu của SCIC : 30.000.000.000 đồng (tương ứng 30% vốn điều lệ).
 4. Điều kiện tham dự bán đấu giá cả lô: Tất cả các nhà đầu tư Trong nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương.
 5. Tổ chức tư vấn : Công ty cổ phần Chứng Khoán Funan.
 6. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua bán đấu giá cả lô

– Loại cổ phần bán đấu giá      : Cổ phần phổ thông.

– Mệnh giá                             : 10.000 đồng/cổ phần.

– Tổng số lượng cổ phần bán đấu giá: 3.000.000 cổ phần (chiếm 30% vốn điều lệ).

– Tổng số lô cổ phần đấu giá   : 01 lô

– Số lượng cổ phần/lô cổ phần: 3.000.000 cổ phần

– Giá khởi điểm 01 lô cổ phần: 142.386.000.000 đồng.

– Bước giá                            :1.000.000 đồng/ lô cổ phần

– Số mức giá Nhà đầu tư chỉ được phép ghi 01 (một) mức giá vào Phiếu tham dự đấu giá.

– Phương thức bán                : Bán đấu giá công khai cả lô cổ phần.

– Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước: 3.000.000 cổ phần

– Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 3.000.000 cổ phần

– Tiền đặt cọc              : 10% giá trị lô cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm đấu giá bằng đồng Việt Nam.

– Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần.

 1. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 27/3/2023 đến 16h00 ngày 06/4/2023 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall – Tầng 9, toà Icon4, 243A Đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
 2. Thời gian nộp Phiếu tham dự bán đấu giá: Chậm nhất 15h00 ngày 12/04/2023 tại các Đại lý đấu giá.
 3. Tổ chức bán đấu giá

– Thời gian: Bắt đầu lúc 9h00 ngày 14/04/2023.

– Địa điểm: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

 1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 15/4/2023 đến ngày 21/4/2023.
 2. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 21/4/2023.

 Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá tham khảo Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương và các tài liệu liên quan trên website: www.scic.vn; www.hsx.vn; www.wss.com.vn; www.bps.net.vn và các đại lý bán đấu giá.

Vui lòng xem chi tiết đường link đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=dfd3b0d1-2e28-477c-a4aa-78f173b2cb69&rid=935297254

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo