TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA

CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/HĐTV.KH.2023 ngày 08/11/2023 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa về phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa đầu tư tại Công ty cổ phần Chứng khoán SaigonBank Berjaya,Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kỳ Hòa xin thông báo về việc bán đấu giá cổ phần như sau:

1. Chủ sở hữu vốn chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA (CÔNG TY KỲ HÒA)

Địa chỉ: 238 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38.658.154                        Fax: 028.38.655.333

2. Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (SBBS)

Địa chỉ: Lầu 9, Savico Invest Office, 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: 028.39.143.399                        Số fax: 028.39.143.388

Lĩnh vực kinh doanh chính: Hoạt động về lĩnh vực chứng khoán

Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng

3. Điều kiện tham gia: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Du lịch Thượng mại Kỳ Hòa đầu tư tại CTCP Chứng khoán SaiGonBank Beraya.

4. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần chứng khoán Funan

5. Cổ phần chào bán:

Phương thức chào bán cổ phần: Bán đấu giá công khai

Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 4.000.000 cổ phần (tương đương 13,33% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Số lượng cổ phần mua tối thiểu: 100 cổ phần

Giá khởi điểm: 10.200 đồng/cổ phần

– Số lượng mua tối đa: 4.000.000 cổ phần

6. Thời gian nhận đăng ký tham dự đấu giá và đặt cọc: Từ ngày 08/12/2023 đến 16h00 ngày 20/12/2023 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall.

Tài liệu đính kèm: https://drive.google.com/file/d/1C42qmoVJ2BI5VRmqmUnXucxr1CnLGAgg/view?usp=sharing

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo