TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

Chứng khoán Phố Wall ký kết thỏa thuận hợp tác với Vietinbank Chuong Duong

Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược này, các bên cam kết hỗ trợ nhau mở rộng phát triển kinh doanh nhằm khai thác tối ưu nhất tiềm năng của thị trường truyền thống cũng như các lĩnh vực kinh doanh khác mà các bên cùng quan tâm. Vietinbank Chuong Duong cam kết hỗ trợ tín dụng cho WSS, Công ty CP Vàng Phố Wall và các khách hàng của hai đơn vị này; quản lý tài khoản khách hàng giao dịch tại Công ty chứng khoán; việc cung cấp dịch vụ chứng khoán chuyên nghiệp, thực hiện đồng bảo lãnh, đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn đầu tư chứng khoán, trao đổi thông tin, cơ hội hợp tác đầu tư nhằm tạo ra các sản phẩm dịch vụ tốt hơn nữa cho khách hàng… cũng sẽ được hai công ty hợp tác chặt chẽ với nhau.

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo