TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2008 và chi trả cổ tức đợt 3 năm 2008

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông các nội dung sau:
 
1./ Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2009
-  Thời gian: 8h30 ngày 26 tháng 02 năm 2009
-  Địa điểm: Hội trường Mặt trận Tổ Quốc Thành phố Hà Nội
                  Tầng 4 - 29 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 
2./ Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2009
-  Ngày chốt danh sách: Ngày 23 tháng 01 năm 2009
-  Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày 23 tháng 01 năm 2009
 
3./ Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 3 năm 2008
-  Ngày chốt danh sách: Ngày 10 tháng 02 năm 2009
-  Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày 10 tháng 02 năm 2009
-  Tỷ lệ chi trả: 2%/mệnh giá cổ phiếu
(Đã thanh toán cổ tức đợt 1: 8%, đợt 2: 10%)

Xin trân trọng thông báo ./.

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo