TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2008 và chi trả cổ tức đợt 3 năm 2008

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông các nội dung sau:
 
1./ Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2009
-  Thời gian: 8h30 ngày 26 tháng 02 năm 2009
-  Địa điểm: Hội trường Mặt trận Tổ Quốc Thành phố Hà Nội
                  Tầng 4 - 29 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 
2./ Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2009
-  Ngày chốt danh sách: Ngày 23 tháng 01 năm 2009
-  Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày 23 tháng 01 năm 2009
 
3./ Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức đợt 3 năm 2008
-  Ngày chốt danh sách: Ngày 10 tháng 02 năm 2009
-  Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày 10 tháng 02 năm 2009
-  Tỷ lệ chi trả: 2%/mệnh giá cổ phiếu
(Đã thanh toán cổ tức đợt 1: 8%, đợt 2: 10%)

Xin trân trọng thông báo ./.

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo