TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX

Sau đây là thông tin liên quan đến Thông Báo bán đấu giá theo lô cổ phiếu ra công chúng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

 • Tên cổ phiếu: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex.
 • Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác.
 • Sản phẩm/ dịch vụ chính: Dịch vụ ngân hàng và dịch vụ tài chính liên quan đến ngân hàng.
 • Loại cố phần chào bán: Cổ phần phổ thông.
 • Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 120.000.000 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi triệu) cổ phiếu.
 • Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu sở hữu: 100%
 • Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán/ tổng số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành của Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: 40%.
 • Giá chào bán: 21.300 đồng/cổ phiếu.
 • Phương thức phân phối: Thông qua phương thức đấu giá công khai tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phiếu và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phiếu.
 • Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ ngày 10/03/2023 đến 16h00 ngày 30/03/2023 tại Công ty cổ phần Chứng khoán SaigonBank Berjaya.
 • Thời gian đấu giá: 09h00 ngày 07/04/2023.

Vui lòng xem chi tiết đường link đính kèm: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=9a22d771-965d-42a7-8d04-80b3cd7bc479&rid=1976273032

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo