TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

Giấy ủy quyền mua cổ phần của Công ty CP Chứng khoán Phố Wall

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall

Trong bộ Hồ sơ gửi Quý Cổ đông qua đường bưu điện thông báo về việc Phát hành cổ phần ra công chúng của Công ty CP Chứng khoán Phố Wall có “Mẫu Giấy ủy quyền đăng ký mua cổ phần”. Do sai sót trong quá trình in ấn nên trong “Mẫu Giấy ủy quyền đăng ký mua cổ phần” đã ghi sai tại dòng thứ bảy như sau: Do không có điều kiện tham gia trực tiếp mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Nhựa cao cấp Hàng không, ….

Nếu Quý Cổ đông muốn sử dụng Mẫu Giấy ủy quyền này, có thể gạch dòng chữ “Công ty Cổ phần Nhựa cao cấp Hàng Không” và ghi thay bằng ”Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall” hoặc tải về và sử dụng Mẫu Giấy quyền mới tại đường dẫn dưới đây.

File tải về: Mẫu Giấy ủy quyền đăng ký mua cổ phần

Chúng tôi thành thật xin lỗi Quý Cổ đông về sai sót này.

Trân trọng.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall.

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo