TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

Ngày giao dịch đầu tiên trên HNX của cổ phiếu CTCP Chứng khoán Phố Wall

     Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Phố Wall
     Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
     Mã chứng khoán: WSS;
     Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
     Số lượng chứng khoán niêm yết: 10.800.000 cổ phiếu; (Mười triệu tám trăm nghìn cổ phiếu)
     Giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 108.000.000.000 đồng; (Một trăm linh tám tỷ đồng)
     Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Ba, ngày 15/12/2009

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo