TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

Ngày giao dịch đầu tiên trên HNX của cổ phiếu CTCP Chứng khoán Phố Wall

     Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Phố Wall
     Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
     Mã chứng khoán: WSS;
     Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
     Số lượng chứng khoán niêm yết: 10.800.000 cổ phiếu; (Mười triệu tám trăm nghìn cổ phiếu)
     Giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 108.000.000.000 đồng; (Một trăm linh tám tỷ đồng)
     Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Ba, ngày 15/12/2009

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo