TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

Thông báo bán Thỏa thuận CP của SCIC tại CTCP Giống cây trồng Hà Tĩnh

1.  Vốn điều lệ của Công ty là 1.700.000.000 đồng

Ngành nghề kinh doanh (Theo giấy phép đăng ký kinh doanh):

  Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại giống cây trồng lâm nghiệp;

  Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại nông sản hàng hóa, vật tư nông nghiệp và vật tư bảo vệ thực vật;

  Kinh doanh vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp;

  Sản xuất, kinh doanh chế biến thức ăn gia súc, gia cầm;

  Kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ;

  Kinh doanh nhà hàng, khách sạn và thương mại tổng hợp.

2.  Số lượng cổ phần của SCIC tại Công ty bán đấu giá: 4.599 cổ phần, giá khởi điểm 140.000 đồng/cổ phần (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần).

3.  Số lượng cổ phần chưa bán hết: 4.599 cổ phần.

4.  Toàn bộ số cổ phần không bán hết (4.599 cổ phần) sẽ được SCIC chuyển sang bán theo phương thức thỏa thuận kể từ ngày 05/10/2009 đến ngày 20/10/2009.

  Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua tại Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall từ ngày 05/10/2009 đến 17h30 ngày 20/10/2009.

  Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư: nhà đầu tư trả theo mức giá như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.

  Trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên: nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trường hợp nhà đầu tư trả giá bằng nhau, nhà đầu tư nào gửi văn bản đề nghị mua đến Công ty chứng khoán trước sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo trúng giá, nhà đầu tư trúng giá không thanh toán hết số tiền mua cổ phần, sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách mua cổ phần, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá tiếp theo.

5.  Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Giống cây trồng Hà Tĩnh liên hệ và nộp đơn đăng ký mua cổ phần theo địa chỉ sau;

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall
Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04. 3824 8686        Fax: 04. 3936 7082

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo