TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

Thông báo bán Thỏa thuận CP của SCIC tại CTCPĐầu tư hợp tác kinh tế Việt – Lào

1.  Vốn điều lệ của Công ty: 7.929.000.000 đồng

  Số cổ phần của SCIC: 33.143 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)

  Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, chế biến, mua bán hàng lương thực; Xây dựng công trình dân dụng, thủy lợi…

2.  Số lượng cổ phần của SCIC tại Công ty chào bán: 33.143 cổ phần, giá khởi điểm: 24.900 đồng/cổ phần.

3.  Số lượng cổ phần chưa bán hết: 16.645 cổ phần.

4.  Toàn bộ số cổ phần không bán hết (16.645 cổ phần) sẽ được SCIC chuyển sang bán theo phương thức thỏa thuận kể từ ngày 28/10/2009 đến ngày 05/11/2009 với mức giá là: 27.500 đồng/ cổ phần. (Bằng mức giá bình quân thực tế của kết quả đợt đấu giá ngày 29/09/2009).

   Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua tại Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall từ ngày 28/10/2009 đến 17h30 ngày 05/11/2009.

   Trường hợp chỉ có 01 (một) nhà đầu tư: nhà đầu tư trả theo mức giá như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.

   Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên: nhà đầu tư nào trả giá cao hơ sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trường hợp nhà đầu tư trả giá bằng nhau, nhà đầu tư nào gửi văn bản đề nghị mua đến Công ty Chứng khoán trước sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo trúng giá, nhà đầu tư trúng giá không thanh toán hết tiền mua cổ phần, sẽ bị loại khỏi danh sách mua cổ phần, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá tiếp theo.

5.  Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Đầu tư hợp tác kinh tế Việt – Lào liên hệ và nộp đơn đăng ký mua cổ phần theo địa chỉ sau

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall
Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại: 04. 3824 8686              Fax: 04. 3936 7082

File download: Đơn đăng ký mua thỏa thuận cổ phần

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo