TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

Thông báo chốt Danh sách thực hiện quyền mua Trái phiếu chuyển đổi năm 2009 của CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam

  Tên tổ chức phát hành:  CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM

  Trụ sở:  Số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Số lượng trái phiếu phát hành:  485.000 trái phiếu (Bốn trăm tám mươi năm nghìn trái phiếu).

  Mệnh giá trái phiếu:  100.000 đồng/TP.

  Phương thức phân phối:

   *    Chào bán cho cổ đông hiện hữu:

Khối lượng cổ phiếu chào bán: 444.750 trái phiếu;

Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:1. Có nghĩa là, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sẽ nhận được số quyền mua bằng với số cổ phần sở hữu. Cứ 20 quyền mua, cổ đông sẽ được mua 01 trái phiếu;

Giá chào bán: 100.000 đồng/cổ phiếu.

   *    Chào bán cho cán bộ công nhân viên và đối tác chiến lược:

Khối lượng cổ phiếu chào bán: 40.250 trái phiếu;

Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu;

  Thời chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua: 16h00 ngày 14/09/2009.

  Địa điểm đăng ký mua trái phiếu:

       TRỤ SỞ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP I VIỆT NAM

Số 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 3826 4009         Fax: (84-4) 3826 5190

Mọi thông tin chi tiết về đợt phát hành này được niêm yết tại trụ sở, trên website Công ty Chứng khoán Phố Wall; và tại trụ sở, trên website Công ty Cổ phần Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam.

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo