TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

Thông báo chốt danh sách tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH TIẾN HÀNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, như sau:

– Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 23/01/2009;
– Thời gian tổ chức: Dự kiến trong thời gian từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 07 tháng 03 năm 2009;
- Địa điểm tổ chức: Dự kiến Phòng họp Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall – Số 1 lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Công ty Cổ phần chứng khoán Phố Wall trân trọng thông báo!

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo