TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Lễ 30/4 và 01/5 năm 2009

Kính chào Quý Nhà đầu tư,

Theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung Tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty CP Chứng khoán Phố Wall xin thông báo Lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Lễ 30/4 và 01/5 năm 2009: Thời gian nghỉ bắt đầu từ Thứ 5, ngày 30/04/2009 đến hết ngày 03/05/2009.

Công ty CP Chứng khoán Phố Wall sẽ giao dịch trở lại từ Thứ 2, ngày 04/05/2009.

Trân trọng,

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL.

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo