TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

Thông báo Phát hành cổ phiếu ra công chúng của CTCP Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hà Tây

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 366 /UBCK-GCN do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31 /12/2008)
 
1.   Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hà Tây
 
2.   Địa chỉ trụ sở chính: Km 17 Quốc Lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội.
 
3.   Số điện thoại: (84-4) 3353 0972.
 
4.   Số Fax: (84-4) 3353 1214.
 
5.   Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall.
 
6.   Cổ phiếu chào bán:
– Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hà Tây;
– Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
– Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng);
– Số lượng đăng ký chào bán: 600.000 cổ phiếu (Sáu trăm nghìn cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu.
 
7.   Khối lượng vốn cần huy động: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng).
 
8.   Mục đích huy động vốn:
– Phục vụ đầu tư tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh;
– Nâng cao năng lực tài chính.
 
9.   Giá bán ra công chúng: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
 
10. Thời hạn nhận đăng ký mua
– Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách phân bổ quyền: 20/01/2009;
– Thời gian chuyển nhượng quyền: 08/02/2009 – 28/02/2009;
– Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: 08/02/2009 – 01/03/2009.
 
11. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch
+ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ PETROLIMEX Hà Tây
Địa chỉ: Km 17 Quốc Lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội.;
Điện thoại: (84-4) 3353 0972.
+ Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
Địa chỉ: 212 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
Điện thoại: (84-4) 3936 7083;
Website: www.wss.com.vn.
 
12. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
– Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây;
– Số tài khoản: 450.10.00.00.238951.0;
– Ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây;
– Địa chỉ: 197 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội;
– Số điện thoại: (84-4) 3821 139.
 

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo