TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

Thông báo trả cổ tức đợt 1 năm 2009 của CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

–   Căn cứ vào Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
–   Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam;
–   Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT đã họp ngày 03 tháng 06 năm 2009 về việc thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009 và mức tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2009.
 
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam xin thông báo:
 
–   Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 22 tháng 06 năm 2009
–   Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày 22 tháng 06 năm 2009
-   Đối tượng chi trả là cổ công hiện hữu theo vốn điều lệ của Công ty là 88.927.330 VNĐ
-   Mệnh giá cổ phần: 10.000 vnđ/cp
-   Tỷ lệ tạm ứng cổ tức (đợt1/2009): 10% bằng tiền mặt (tương ứng với 1.000 vnđ/cổ phiếu).
-   Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 25 tháng 06 năm 2009
-   Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
-   Địa điểm chi trả cổ tức: Phòng Kế toán Tài vụ – Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam – 46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 
Lưu ý:
-   Cổ đông có nhu cầu đề nghị thanh toán bằng hình thức chuyển khoản đề nghị ghi theo mẫu giấy đề nghị chuyển khoản, điền đầy đủ thông tin và gửi về Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam để làm thủ tục chuyển khoản.
-   Cổ đông nhận thanh toán bằng tiền mặt làm thủ tục tại Công ty, khi đi mang theo chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu). Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đến nhận cổ tức theo mẫu đê nghị ủy quyền nhận cổ tức của Công ty. Người được ủy quyền phải đem theo giấy ủy quyền và chứng minh thư nhân dân.
 
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam
46 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.3.8264009/3.8265190
Fax: 04.3.8259894
 
 
Trân trọng thông báo ./.

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo