TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

Thông báo về việc dừng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trên tài khoản nhà đầu tư tại WSS

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày 6/02/2009 của Bộ Tài chính về việc giãn nộp thuế thu nhập cá nhân (Điều 1 Khoản 1, Điều 2 Khoản 2 và Điều 3) thì:

  Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán sẽ được giãn nộp thuế từ 1/1/2009
  Đến tháng 05/2009, Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định việc xử lý đối với số thuế giãn nộp này
  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký tức ngày 22/3/2009.

Vì vậy, chúng tôi xin trân trọng thông báo:

  Công ty sẽ ngừng việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 0,1% giá trị chuyển nhượng đối với các giao dịch bán chứng khoán của Quý Nhà đầu tư kể từ ngày 17/02/2009
  Đối với các khoản thuế TNCN đã tạm thu đối với giao dịch bán chứng khoán kể từ ngày 01/01/2009 đến ngày 16/02/2009, chúng tôi đã huỷ tất cả các bút toán tạm thu thuế này tại tài khoản giao dịch của Quý Nhà đầu tư trong ngày 17/02/2009

Mọi thắc mắc xin liên hệ với Phòng Môi giới, điện thoại 04.38248686, hoặc email: info@wss.com.vn.

Trân trọng cám ơn!

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo