TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

Thông báo về việc Tạm thu thuế thu nhập cá nhân trên tài khoản nhà đầu tư tại WSS

Theo Luật Thuế Thu nhập Cá nhân (TNCN) có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009 và Công văn số 22/UBCK-PTTT ngày 06/01/2009 về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư chứng khoán, thì trong khi chờ Quốc hội xem xét giãn thuế thu nhập cá nhân, các Công ty chứng khoán vẫn phải thực hiện tính thuế đối với việc đầu tư chứng khoán. Chính vì vậy, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall xin thông báo về việc thực hiện tạm thu thuế TNCN trên tài khoản Nhà đầu tư như sau:

  • Tạm thu thuế TNCN từ ngày 22/01/2009 với mức thuế suất 0.1% trên từng lần bán chứng khoán.

  • Truy thu thuế TNCN như cách tính ở trên vào ngày 22/01/2009 đối với các thu nhập bán chứng khoán và hoạt động chuyển nhượng chứng khoán kể từ ngày 01/01/2009 đến ngày 21/01/2009.

  • Thực hiện trả lãi suất cho tổng số thuế TNCN đã tạm thu của Nhà đầu tư (áp dụng mức lãi suất không kỳ hạn của Ngân hàng Công Thương Việt Nam). Việc trả tiền lãi sẽ được thực hiện một lần vào thời điểm Công ty Chứng khoán Phố Wall thực hiện theo quy định pháp luật gần nhất đối với việc xử lý số tiền thuế tạm thu này. Công ty Chứng khoán Phố Wall sẽ có bản thanh quyết toán riêng với Nhà đầu tư về số thuế tạm thu này và ghi có tiền lãi suất vào tài khoản của Nhà đầu tư vào thời điểm làm thanh quyết toán trên.

Trân trọng thông báo!
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo