TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

Thông báo về việc thực hiện Thuế thu nhập cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán

Kính thưa Quý Nhà đầu tư
 
Luật Thuế Thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 01/01/2009, quy định việc áp dụng thuế thu nhập đối với hoạt động đầu tư chứng khoán và đầu tư vốn. Theo đó:
      -  Đối với các thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn: như lợi tức, cổ phiếu thưởng: chịu mức thuế suất 5%
      -  Đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán: chịu mức thuế suất 20% số lợi nhuận thu được trong năm hoặc 0,1% trên từng lần bán chứng khoán.
 
Để phục vụ tốt hoạt động đầu tư chứng khoán của Quý Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall sẽ hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện đăng ký mã số thuế và đăng ký phương thức nộp thuế toàn phần, cụ thể như sau:
 
1.  Thực hiện đăng ký mã số thuế (Đối với nhà đầu tư đã có mã số thuế thì không phải thực hiện bước này)
Nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ sau:
      -  Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 05-ĐK-TCT (theo Biểu mẫu kèm theo)
      -  Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với người nước ngoài (bản sao)
      -  02 ảnh cỡ 2 x 3 của người đăng ký thuế (01 dán vào tờ khai đăng ký thuế, 01 để dán vào thẻ mã số thuế).
 
2.   Đăng ký phương thức nộp thuế chuyển nhượng chứng khoán toàn phần
Đối với Nhà đầu tư đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất 20%, thực hiện thì đăng ký bổ sung thêm biểu mẫu 15/ĐK-TNCN kèm theo Thông báo này. Trường hợp không đăng ký, thì sẽ chịu mức thuế suất  0,1% giá trị trên từng lần bán chứng khoán.
 
Hồ sơ đăng ký mã số thuế và đăng ký áp dụng nộp thuế đối với việc chuyển nhượng chứng khoán xin được gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall trước ngày 15/01/2009. Quá thời hạn trên, Quý Nhà đầu tư sẽ trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan thuế Hà Nội.
 
Lưu ý: Theo quy định của pháp luật, không phụ thuộc vào việc nhà đầu tư đăng ký theo hình thức nào, thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 0,1% giá trị trên từng lần bán chứng khoán để chuyển sang cơ quan thuế. Nhà đầu tư đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần sẽ làm thủ tục hoàn thuế vào cuối năm.
 
 
Trân trọng,
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo