TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

UBND Thành Phố Hà Nội chấp nhận cho WSLAND và TODIMAX chuyển đổi chức năng sử dựng đất

Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đô thị Phố Wall – WSLand (là Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Phố Wall, trong đó Công ty CP Chứng khoán Phố Wall – WSS là cổ đông sáng lập chiếm 14,9% tổng số vốn điều lệ) và Công ty Điện máy xe đạp xe máy TODIMAX sẽ được Sở Quy hoạch Kiến trúc kiểm tra về sự phù hợp với quy hoạch; Sở Tài chính và Sở Tài nguyên & Môi trường kiểm tra căn cứ pháp lý về sử dụng đất xác định nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và Thành phố; Sở Kế hoạch & Đầu tư xem xét các vấn đề hợp tác đầu tư và hướng dẫn 2 doanh nghiệp trong quá trình lập, thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước và Thành phố.

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo