TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Bà Trịnh Thị Ngà – Người có liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát – đăng ký bán 10.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trịnh Thị Ngà
– Mã chứng khoán: WSS
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Thu Thơm
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ ruột
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP

– Số lượng cổ phần dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch : Tham gia giao dịch cổ phiếu
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/05/2013
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/06/2013.

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo