TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Bà Trịnh Thị Ngà – Người có liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát – đăng ký bán 10.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trịnh Thị Ngà
– Mã chứng khoán: WSS
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Thu Thơm
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ ruột
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP

– Số lượng cổ phần dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch : Tham gia giao dịch cổ phiếu
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/05/2013
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/06/2013.

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo