TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Công bố thông tin về việc Bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán

Ngày 01/10/2010 Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 352/UBCK-GP chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall được điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 86/UBCK-GP ngày 20/12/2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall với nội dung như sau:

– Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh: Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Giấy phép điều chỉnh trên có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 86/UBCK-GP ngày 20/12/2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

File đính kèm: Quyết định của UBCKNN

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo