TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Công ty Chứng khoán Alba-ace (Nhật Bản)

Công ty Chứng khoán Alba-ace được thành lập năm 1998. Ban đầu, Alba-ace chỉ là một chi nhánh của Công ty TNHH Quốc tế Core Pacific-Yamaichi với số vốn điều lệ 500 triệu Yên (tương đương 106 tỷ đồng). Năm 2004, Alba-ace trở thành một Công ty con của Tập đoàn ACE KOEKI và đổi tên thành Công ty Chứng khoán Alba-ace với tổng tài sản là 35,78 tỷ yên (tương đương 7.621 tỷ đồng) và là một trong những Công ty Chứng khoán có uy tín tại Nhật Bản.

Chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Chứng khoán Phố Wall và Chứng khoán Alba-ace sẽ hướng tới những hạng mục công việc như:

         Thảo luận về kế hoạch tăng vốn
         Thể chế, phương pháp hợp tác giữa hai Công ty
         Xây dựng tài liệu về các dự án tại Việt Nam của Tập đoàn Phố Wall (gồm 3 Công ty: Chứng khoán Phố Wall, Vàng Phố Wall, Đầu tư & Phát triển Đô thị Phố Wall) & các Công ty Tài chính khác để thuyết trình cho các Nhà đầu tư Nhật Bản
         Thảo luận về M&A, cơ hội và hợp tác
         Giới thiệu cơ hội hợp tác đầu tư vào thị trường Chứng khoán Việt Nam cho các đối tác Nhật Bản
         Giới thiệu các cơ hội M&A và các dự án tại Việt Nam.

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo