TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS làm đại lý đấu giá Công ty Kinh doanh Mỹ Nghệ Vàng Bạc Đá quý NHNo&PTNT Việt Nam.

 

Tên tổ chức phát hành
:
Công ty Kinh doanh Mỹ Nghệ Vàng Bạc Đá quý NHNo&PTNT Việt Nam.
Vốn điều lệ
:
206.000.000.000 đồng
Mệnh giá cổ phần
:
10.000 đồng/cổ phần
Tổng số lượng cổ phần
:
20.600.000 cổ phần
Số lượng chào bán
:
3.799.260 cổ phần
Giá khởi điểm
:
10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu
:
100 cổ phần
Số lượng cổ phần mỗi nhà đầu tư được mua tối đa
:
Không hạn chế trong tổng số cổ phần cháo bán.
Đối tượng tham gia
 
Nhà đầu tư là cá nhân và tổ chức trong nước, nước ngoài
Thời gian đăng ký tham dự đấu giá, nộp tiền đặt cọc, phát phiếu tham dự đấu giá
:
Từ 8h30 ngày 30/07/2008 đến 15h30 ngày 14/08/2008
Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá, nộp tiền đặt cọc
:
TRỤ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
Địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:   04.9367083            Fax:   04.9367082
Thời hạn bỏ phiếu
:
16h00 ngày 19/08/2008
Thời gian tổ chức đấu giá
:
08h30 ngày 21/08/2008
Địa điểm tổ chức đấu giá
:
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Số 2 Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng thầu
:
25/8/2008 đến ngày 29/8/2008
Thời gian nộp tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá
:
22/8/2008 đến ngày 08/9/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin doanh nghiệp đấu giá

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo