TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Ngày 01/07/2011, cổ phiếu niêm yết bổ sung chính thức giao dịch

-   Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Phố Wall;
-   Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
-   Mã chứng khoán: WSS;
-   Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
-   Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 6.000.000 cổ phiếu (Sáu triệu cổ phiếu);
-   Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng);
-   Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 50.300.000 cổ phiếu (Năm mươi triệu ba trăm nghìn cổ phiếu);
-   Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 503.000.000.000 đồng (Năm trăm linh ba tỷ đồng);
-   Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 01/7/2011.

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo