TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 (10%)

– Loại chứng khoán     : Cổ phiếu phổ thông và Cổ phần ưu đãi biểu quyết
– Mệnh giá                 : 10.000 đồng
– Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2010
– Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 12/5/2010
– Lý do và mục đích     : Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện         : 10%/ cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng )
– Thời gian thực hiện: 15/6/2010;
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 8h 30 – 16h 00 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/6/2010 tại trụ sở chính CTCP Chứng khoán Phố Wall, địa chỉ: số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn kiếm, Hà Nội.

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo