TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 (10%)

– Loại chứng khoán     : Cổ phiếu phổ thông và Cổ phần ưu đãi biểu quyết
– Mệnh giá                 : 10.000 đồng
– Ngày đăng ký cuối cùng: 14/5/2010
– Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 12/5/2010
– Lý do và mục đích     : Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện         : 10%/ cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng )
– Thời gian thực hiện: 15/6/2010;
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 8h 30 – 16h 00 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/6/2010 tại trụ sở chính CTCP Chứng khoán Phố Wall, địa chỉ: số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn kiếm, Hà Nội.

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo