TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Người có liên quan đến ông Nguyễn Văn Tú – Chủ tịch Hội đồng Quản trị – đăng ký bán 50.000 cổ phiếu

          Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Thư
          Mã chứng khoán giao dịch: WSS
          Lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 155.000 CPTên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Văn Tú
          Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
          Quan hệ nhân thân với người thực hiện gia dịch: Anh trai
          Số lượng cổ phiếu NCLQ tại tổ chức niêm yết đang nắm giữ: 3.200.000 CP
          Số lượng cổ phiếu đăng ký (bán): 50.000 CP
          Mục đích thực hiện giao dịch: Chi tiêu cá nhân
          Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 15/03/2010 đến ngày 15/05/2010

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo