TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Quyết định của UBCKNN về việc gia hạn Giấy chứng nhận chào bán CP ra công chúng

File đính kèm: Quyết định của UBCKNN 

-   Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall xin đăng ký mua và nộp tiền tại trụ sở công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall.
    Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

-   Hội đồng quản trị Công ty căn cứ trên danh sách đăng ký mua sẽ xem xét và quyết định số lượng đăng ký cho từng trường hợp chậm nhất vào ngày 21/12/2010.

-   Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: 27/11/2010 tới 23/12/2010.

Trân trọng thông báo!

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo