TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS – thành viên giao dịch thứ 73 của HOSE

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
Tên tiếng Anh: WALL STREET SECURITIES COMPANY
Tên viết tắt: WSS
Vốn điều lệ: 168.000.000.000 (Một trăm sáu mươi tám tỷ đồng).
Mã thành viên: 73
Loại hình kinh doanh:
Môi giới chứng khoán;
Tư vấn đầu tư chứng khoán;
Tự doanh chứng khoán;
Lưu ký chứng khóan;
Trụ sở chính:
Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại:         04.9367153
Fax:                  04.9367083
Website:           www.wss.com.vn                 Email:      Info@wss.com.vn
Người đại diện theo pháp luật: Bà Phạm Diễm Hoa – Chức vụ: Tổng Giám đốc.
Ngày giao dịch chính thức: 05/03/2008.

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo