TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS – thành viên giao dịch thứ 73 của HOSE

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
Tên tiếng Anh: WALL STREET SECURITIES COMPANY
Tên viết tắt: WSS
Vốn điều lệ: 168.000.000.000 (Một trăm sáu mươi tám tỷ đồng).
Mã thành viên: 73
Loại hình kinh doanh:
Môi giới chứng khoán;
Tư vấn đầu tư chứng khoán;
Tự doanh chứng khoán;
Lưu ký chứng khóan;
Trụ sở chính:
Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại:         04.9367153
Fax:                  04.9367083
Website:           www.wss.com.vn                 Email:      Info@wss.com.vn
Người đại diện theo pháp luật: Bà Phạm Diễm Hoa – Chức vụ: Tổng Giám đốc.
Ngày giao dịch chính thức: 05/03/2008.

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Sorbitol Pháp – Việt (07/05/2024 16:13)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo