TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thay đổi thành viên ban lãnh đạo

         Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Phạm Đức Long.

         Miễn nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng của Bà Lê Thị Thái Hà

         Bổ nhiệm Ông Nguyễn Viết Thắng vào chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

         Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Trang vào chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty.

File đính kèm: Thay đổi thành viên trong Ban lãnh đạo

                      Quyết định của HĐQT

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo