TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

Căn cứ Nghị Quyết đại hội cổ đông thường niên ngày 27/4/2013 của Công ty cổ phần chứng khoán Phố wall, Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty có sự thay đổi do được bầu lại, cụ thể như sau:

       Ông Phạm Xuân Phương thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị

       Bà Đặng Thanh Lan thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát

       Bà Đào Thị Bích Khánh thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát

       Ông Trịnh Công Thắng trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

       Bà Nguyễn Thị Thu Thơm trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 -2018

       Ông Nguyễn Đình Tú, Bà Phạm Diễm Hoa, Ông Phạm Đức Long, Bà Phạm Thị Lợi, Ông Ngô Tiến Minh được bầu lại là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 -2018.

Ông Trần Đình Tùng được bầu lại là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018

File đính kèm: CBTT thay đổi thành viên HĐQT và BKS

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo