TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Chế biến nông sản thực phẩm Bắc Giang

1.
 
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
Công ty cổ phần Chế biến nông sản thực phẩm Bắc Giang
Địa chỉ: Số 142 Đường Thánh Thiên, P. Lê Lợi, TP. Bắc Giang
Điện thoại: 0240. 3820126                      Fax: 0240. 3854750
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Sản xuất kinh doanh muối iốt, bột canh, muối tinh iốt; Kinh doanh chế biến lương thực, thực phẩm, nông sản; Sản xuất, mua bán thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm…
3.
Vốn thực góp:
4.959.107.932 đồng (Bốn tỷ chín trăm năm mươi chín triệu một trăm linh bảy nghìn chín trăm ba mươi hai đồng)
4.
Số lượng cổ phần bán đấu giá:
15.276 cổ phần (Mười lăm nghìn hai trăm bảy mươi sáu cổ phần)
5.
Mệnh giá:
100.000/01 cổ phần (Một trăm nghìn đồng/ 01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
100.000 đồng/01cổ phần (Một trăm nghìn đồng/ 01 cổ phần)
7.
Điều kiện tham dự đấu giá:
Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo Điều 6 của Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ
8.
Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
 
Địa điểm:
1. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall
    Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
2. Công ty Cổ phần Chế biến nông sản thực phẩm Bắc Giang
    Địa chỉ: Số 142 Đường Thánh Thiên, P. Lê Lợi, TP. Bắc Giang
 
Thời gian: Từ 01/03/2011 đến 11/03/2011
9.
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 
Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall: Chậm nhất: 16h00 ngày 17/03/2011
Tại Công ty Cổ phần Chế biến nông sản thực phẩm Bắc Giang:Chậm nhất: 11h00 ngày 18/03/2011
10.
Thời gian và địa điểm bán đấu giá:
Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 18/03/2011
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Chế biến nông sản thực phẩm Bắc Giang
                                       Địa chỉ: Số 142 Đường Thánh Thiên, P. Lê Lợi, TP. Bắc Giang

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo