TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch và Thương mại Hải Dương

1.
 
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Hải Dương
Trụ sở chính:   Số 6 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, TP Hải Dương
Điện thoại:       0320.3852569               Fax: 0320.3856038
Email:                dulichhaiduong09@gmail.com
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Kinh doanh khách sạn, dịch vụ ăn uống, cho thuê kho bãi, văn phòng….
3.
Vốn điều lệ:
10.500.000.000 đồng (Mười tỷ năm trăm  triệuđồng)
4.
Số lượng cổ phần bán đấu giá:
170.755 cổ phần (Một trăm bảy mươi nghìn bảy trăm năm mươi lăm cổ phần)
5.
Mệnh giá:
10.000/01 cổ phần (Mười nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
10.800 đồng/01cổ phần (Mười nghìn tám trăm  đồng/01 cổ phần)
7.
Điều kiện tham dự đấu giá:
Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo Điều 6 của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ
8.
Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
 
Địa điểm:
1. Công ty Chứng khoán Phố Wall
    Địa chỉ: Số 1Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Hải Dương
    Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, TP Hải Dương
 
Thời gian: Từ 17/11/2011 đến 28/11/2011
9.
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 
Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall: Chậm nhất là 16h00 ngày 8/12/2011.
Tại Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Hải Dương: Chậm nhất là 16h00 ngày 9/12/2011.
10.
Thời gian và địa điểm bán đấu giá:
Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 12/12/2011
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Hải Dương
                                      Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, TP Hải Dương.
 

Tin mới

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần XNK Nông sản thực phẩm An Giang (19/12/2023 15:10)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA (07/12/2023 13:30)

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo