TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Du lịch và Thương mại Hải Dương

1.
 
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Hải Dương
Trụ sở chính:   Số 6 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, TP Hải Dương
Điện thoại:       0320.3852569               Fax: 0320.3856038
Email:                dulichhaiduong09@gmail.com
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Kinh doanh khách sạn, dịch vụ ăn uống, cho thuê kho bãi, văn phòng….
3.
Vốn điều lệ:
10.500.000.000 đồng (Mười tỷ năm trăm  triệuđồng)
4.
Số lượng cổ phần bán đấu giá:
170.755 cổ phần (Một trăm bảy mươi nghìn bảy trăm năm mươi lăm cổ phần)
5.
Mệnh giá:
10.000/01 cổ phần (Mười nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
10.800 đồng/01cổ phần (Mười nghìn tám trăm  đồng/01 cổ phần)
7.
Điều kiện tham dự đấu giá:
Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo Điều 6 của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ
8.
Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
 
Địa điểm:
1. Công ty Chứng khoán Phố Wall
    Địa chỉ: Số 1Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Hải Dương
    Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, TP Hải Dương
 
Thời gian: Từ 17/11/2011 đến 28/11/2011
9.
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 
Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall: Chậm nhất là 16h00 ngày 8/12/2011.
Tại Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Hải Dương: Chậm nhất là 16h00 ngày 9/12/2011.
10.
Thời gian và địa điểm bán đấu giá:
Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 12/12/2011
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Hải Dương
                                      Địa chỉ: Số 6 đường Hồng Quang, phường Quang Trung, TP Hải Dương.
 

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo