TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Vĩnh Hưng

1.
 
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
Công ty Cổ phần Vĩnh Hưng
Địa chỉ: Số 8 đường Chu Văn An, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại: 025.874116 – 025.877170                                Fax: 025.715259
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Sản xuất kinh doanh rượu bia, nước giải khát, đồ uống; mua bán thiết bị….
3.
Vốn điều lệ:
1.400.000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm triệu  đồng)
4.
Số lượng cổ phần bán đấu giá:
2.537 cổ phần (Hai nghìn năm trăm ba mươi bảy cổ phần)
5.
Mệnh giá:
100.000/01 cổ phần (Một trăm nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
171.500/01cổ phần (Một trăm bảy mươi mốt nghìn năm trăm đồng/01 cổ phần)
7.
Điều kiện tham dự đấu giá:
Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo Điều 6 của Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ
8.
Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 8h00 đến 16h00 từ ngày 27/12/2010 đến 12/01/2011tại:
 
Địa điểm:
1. Công ty Chứng khoán Phố Wall – Số 01, Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Công ty Cổ phần Vĩnh Hưng-Lạng Sơn- Số 8 đường Chu Văn An, phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn.                                   
9.
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
 Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall: Chậm nhất là 16h00 ngày 17/01/2011.
 Tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hưng-Lạng Sơn: Chậm nhất là 16h00 ngày 18/01/2011.
10.
Thời gian và địa điểm bán đấu giá: 09h00 ngày 19/01/2011 tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hưng-Lạng Sơn.
Địa chỉ: Số 8 đường Chu Văn An, phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
 

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo