TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế

1.
 
Tên và địa chỉ doanh nghiệp:
Công ty Cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế
Trụ sở chính:   Quốc lộ 1A, km 10 Ninh Bình-Hà Nội, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
Điện thoại:       0303.868231               Fax: 0303.833425
Email:                chinhnbelc@gmail.com
2.
Ngành nghề kinh doanh:
Đào tạo và xuất khẩu lao động ra nước ngoài, xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, sản xuất buôn bán vật liệu xây dựng, hoạt động của các đại lý kinh doanh du lịch .…
3.
Vốn điều lệ:
6.852.590.000 đồng (Sáu tỷ tám trăm năm hai triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng)
4.
Số lượng cổ phần bán đấu giá:
529.859 cổ phần (Năm trăm hai mươi chín nghìn tám trăm năm chín cổ phần)
5.
Mệnh giá:
10.000/01 cổ phần (Mười nghìn đồng/01 cổ phần)
6.
Giá khởi điểm:
8.000 đồng/01cổ phần (Tám nghìn đồng/01 cổ phần)
7.
Điều kiện tham dự đấu giá:
Tổ chức và cá nhân đủ điều kiện theo Điều 6 của Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ
8.
Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
 
Địa điểm:
1. Công ty Chứng khoán Phố Wall
    Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Công ty Cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế
    Địa chỉ: Quốc lộ 1A, km 10 Ninh Bình-Hà Nội, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
 
Thời gian: Từ 10/12/2010 đến 20/12/2010
9.
Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá
 
Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall: Chậm nhất là 10h00 ngày 27/12/2010.
Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế: Chậm nhất là 16h00 ngày 27/12/2010.
10.
Thời gian và địa điểm bán đấu giá:
Thời gian tổ chức đấu giá: 9h00 ngày 28/12/2010
Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Xây dựng và Cung ứng Lao động Quốc tế
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, km 10 Ninh Bình-Hà Nội, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
 

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo