TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Đấu giá cổ phần

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

Của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại 
Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-ĐTKDV ngày 05/12/2019 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc phê duyệt phương án bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (ANT):

 1. Thông tin chung về doanh nghiệp:
 • Địa chỉ: Số 69-71-73 Nguyễn Huệ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
 • Điện thoại: (84-296) 3841196 Fax: (84-296) 3843009
 • Ngành nghề kinh doanh chính: Chế biến và bảo quản rau quả.
 • Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng
 1. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang.
 2. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall – WSS.
 3. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá trọn lô:
 • Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 2.942.400 cổ phần
 • Gía khởi điểm để đấu giá: 500 đồng/cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng/cổ phần
 • Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán
 • Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước: 2.942.400 cổ phần
 • Số lượng tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 2.942.400 cổ phần
 • Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
 1. Công bố thông tin: Từ ngày 06/12/2019 tới ngày 13/12/2019 trên Thời báo kinh tế Việt Nam, báo Kinh tế & Đô thị, báo An Giang và trên các website của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, SCIC, WSS, ANT và các đại lý đấu giá.
 2. Thời gian nộp hồ sơ năng lực: Từ ngày 09/12/2019 đến 16h00 ngày 20/12/2019 tại Chi nhánh khu vực phía Nam – SCIC, số 16 Trương Định, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 3. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 24/12/2019 đến 16h00 ngày 30/12/2019 tại các Đại lý đấu giá (danh sách và địa chỉ các đại lý tại Phụ lục đính kèm Quy chế, được công bố trên website của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, SCIC, WSS, ANT và các đại lý đấu giá).
 4. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 14h00 ngày 31/12/2019 tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
 5. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
 • Thời gian: 14h30 ngày 31/12/2019.
 • Địa điểm: Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
 1. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:
 • Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: 01/01/2020 – 07/01/2020.
 • Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: 02/01/2020 – 08/01/2020.

File dữ liệu đính kèm: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JXQgVfFsLYmHTFIu3BiaF231e2L6DqHt

Tin mới

WSS: THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH THEO LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (08/06/2023 10:49)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG BÌNH DƯƠNG (24/03/2023 15:29)

WSS: THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU TẬP ĐOÀN PETROLIMEX (08/03/2023 10:00)

WSS: Thông báo Chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (11/11/2022 17:00)

WSS: Thông báo bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của cổ đông Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Petec Bình Định (04/11/2022 16:00)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo